Clan Tournament

 CaptainObv1ous


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 18 Tháng mười 2010
Số bài viết55
đã Post2 Tháng mười hai 2010 - 5:45 pm
Choco = balaam
last one to konw again?
Someone should tell sean these things
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [Eot__]RightAboveIt


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 8 Tháng chín 2007
Số bài viết485
đã Post2 Tháng mười hai 2010 - 8:55 pm
what were the other things I was "last to know" about? and my bad for not keeping up with whos smurfing as who and which guys from some other clan make new smurf clans... smurfing is your expertise, not mine.


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
123456[7]
Hiển thị 91 - 92 ngoài 92 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách