Sorry im back guys

 [MM]_Skorpion_


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 2 Tháng năm 2011
Số bài viết102
đã Post8 Tháng một 2018 - 7:25 pm
Sorry i was gone for 5 months. I lost my +, I understand. I had issues i was dealing with. Im back now to help where i can. Also trying to get into NPL to do my thing with CS lobby. Thanks for understanding.

Lets play some RPGs!
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [LyF]JimmY


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 16 Tháng chín 2014
Số bài viết1524
đã Post8 Tháng một 2018 - 7:35 pm
thank god, i was so worried
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [UB]_Hacks


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 8 Tháng ba 2013
Số bài viết2208
đã Post8 Tháng một 2018 - 8:08 pm
[LyF]JimmY wrote:
thank god, i was so worried
You made my day. Thank you. haha rofl
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [MM]jizzy


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 13 Tháng sáu 2013
Số bài viết333
đã Post8 Tháng một 2018 - 8:09 pm
Glad to see you back mate
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +Gallas


Nhóm System Operator
Ngày tham gia 25 Tháng năm 2011
Số bài viết2561
đã Post8 Tháng một 2018 - 9:58 pm
WB :)
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ['IC']TheKingOfNoobs


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 26 Tháng tám 2014
Số bài viết1105
đã Post9 Tháng một 2018 - 12:33 am
Omg I Miss u so much,where u where?
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [dv8]OrangWuTang


Nhóm Silver Membership
Ngày tham gia 21 Tháng tám 2012
Số bài viết1400
đã Post9 Tháng một 2018 - 4:29 am
I actually excepted some primez post apologizing to his indian fanbase for being absent for like a week.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [Cr4ck'S]Dej4Vu


Nhóm Streamer
Ngày tham gia 24 Tháng mười 2013
Số bài viết2833
đã Post9 Tháng một 2018 - 7:27 am
omg rofl
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 JimmyRaton


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 22 Tháng bảy 2017
Số bài viết292
đã Post9 Tháng một 2018 - 7:55 am
I actually excepted some primez post apologizing to his indian fanbase for being absent for like a week.
primez left voobly to become a police 17
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 blazingknight


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 5 Tháng một 2018
Số bài viết4
đã Post9 Tháng một 2018 - 11:40 am
Sorry i was gone for 5 months. I lost my +, I understand. I had issues i was dealing with. Im back now to help where i can. Also trying to get into NPL to do my thing with CS lobby. Thanks for understanding.

Lets play some RPGs!
when u wanna play RPG?:)
___________________________
Die like UF!
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ['RB']ZottenDree


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 15 Tháng mười hai 2016
Số bài viết269
đã Post9 Tháng một 2018 - 12:42 pm
you must feel important to make topic about your return
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ['RB']nhoobish


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 8 Tháng tám 2010
Số bài viết3065
đã Post9 Tháng một 2018 - 2:21 pm
you must feel important to make topic about your return

I am surprised you did not make one. :S
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ['RB']ZottenDree


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 15 Tháng mười hai 2016
Số bài viết269
đã Post11 Tháng một 2018 - 12:33 pm
I am surprised you did not make one. :S

i never left
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ['RB']nhoobish


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 8 Tháng tám 2010
Số bài viết3065
đã Post11 Tháng một 2018 - 12:36 pm
i never left

What about those multiple bans?
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ['RB']ZottenDree


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 15 Tháng mười hai 2016
Số bài viết269
đã Post11 Tháng một 2018 - 12:47 pm
What about those multiple bans?

vacations given by voobly admins


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]2
Hiển thị 1 - 15 ngoài 23 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Dân số hiện tại:
[aM']MbL40C's Profile (13 Người chơi)
Word Association (10 Người chơi)
Roulette Blood (7 Người chơi)
Photos of Voobly Players (6 Người chơi)
CBA PathBlood 1.5.7 (4 Người chơi)
Problemas em geral (4 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua: