Api for clan stats

 [A4G]ridergr


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 24 Tháng sáu 2007
Số bài viết102
đã Post18 Tháng một 2018 - 7:48 am
Hi,
Is it possible to get from api the total members of a clan and how many are online and where ( which lobby )
For examble:
Teamvoobly: 115 members
Online : 20
Lobbies :
Begginers : 18
Medevil : 2

Thank you in advance
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [NHN]Troy


Nhóm Gold Membership
Ngày tham gia 24 Tháng sáu 2015
Số bài viết1338
đã Post26 Tháng một 2018 - 6:22 am
I like the idea :)
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [FRoST]Dog


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 9 Tháng tám 2011
Số bài viết32
đã Post7 Tháng hai 2018 - 2:09 pm
;1thumbup


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 3 ngoài 3 Bài viết
Nhảy Forum
2 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên2 Khách

Os tópicos mais ativos da última semana: