Community Forums > Games > Age of Empires > Most legendary aoe player

Most legendary aoe player

 wazig


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 9 Tháng mười 2007
Số bài viết4
đã Post31 Tháng ba 2017 - 6:39 pm
Voting for ES@Swinger. (Player/programmar/patcher/first map .rm creator from Ensemble Studios) #the-year-of-1999!

ps. Im a legend too !! (^_^') 18 years of aoe and counting!! 11
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 IaMaBooZeR


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 30 Tháng sáu 2007
Số bài viết25
đã Post1 Tháng tư 2017 - 3:16 am
Obviously, I belong in the top 5. my A.K.A is SpankYa.

I invented both the peon rush and the club rush.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
1234567891011121314151617[18]
Hiển thị 256 - 257 ngoài 257 Bài viết
Nhảy Forum
7 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
1Thành viên6 Khách
Yahoo

이번주 가장 활발한 글:
PUBG Mod for AoC (27 포스트)
CS - Overall S2 (19 포스트)
Roulette Blood (18 포스트)
[sT]v[300] CS CLAN WAR (17 포스트)
CBA PathBlood 1.4.4 (6 포스트)
Animation (4 포스트)