Community Forums > Games > Strategy Guides > Other Game > AOK CBA - Basic Guide - English

AOK CBA - Basic Guide - English

 Secrets


Nhóm Gold Membership
Ngày tham gia 7 Tháng bảy 2007
Số bài viết301
Đã được sửa28 Tháng mười 2011 - 5:21 pm bởiSecrets
Very nice work. Gj. :)

Post moved to proper forum: Community Forums > General > Strategy Guides > Other Game
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 Techno_O


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 30 Tháng tám 2011
Số bài viết407
đã Post29 Tháng mười 2011 - 12:05 am
when a noob see this he will be a massive good job
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 PuMp3d_ArCh


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 28 Tháng sáu 2011
Số bài viết47
đã Post31 Tháng mười 2011 - 5:53 pm
Quote:
when a noob see this he will be a massive good job

or they will continue being complete and utter **** with no brains.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [I3acI]TarGa_


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 24 Tháng sáu 2007
Số bài viết926
đã Post31 Tháng mười 2011 - 10:45 pm
wow, nice guide. congrats
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [MeDieVaL]SieGe__


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 13 Tháng chín 2011
Số bài viết34
đã Post3 Tháng mười một 2011 - 5:07 pm
never played cba before,but have good ranking now i am thinking about startting cba thx to this tutorial,awsome job man!!!
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [O_b]PA1N


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 22 Tháng tám 2011
Số bài viết13
đã Post20 Tháng mười một 2011 - 9:33 am
Very good, thanks for this, Nyamala
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [ A ]UnNaMeD__


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 19 Tháng tám 2011
Số bài viết2769
đã Post1 Tháng chín 2012 - 4:12 pm
noob guide ever
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ImPulSive__


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 9 Tháng ba 2012
Số bài viết2183
đã Post28 Tháng chín 2012 - 2:49 pm
cool^^gj
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [M4nof]manof_legend


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 23 Tháng tư 2011
Số bài viết46
đã Post9 Tháng sáu 2013 - 4:23 am
forever CBA I player of CBA 2 Old Years. ;lol
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [RBF]ApAdams


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 22 Tháng năm 2013
Số bài viết82
đã Post16 Tháng sáu 2013 - 5:46 am
This is so old school.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 Mr_Trollster


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 14 Tháng một 2013
Số bài viết453
đã Post8 Tháng hai 2014 - 6:50 am
Aok is forever dead now. Shame.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 Ghost_0


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 7 Tháng mười hai 2013
Số bài viết634
đã Post24 Tháng tám 2014 - 11:05 am
;good ;good


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
1[2]
Hiển thị 16 - 27 ngoài 27 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Most active threads in past week: